Canran o fewn Cymuned a oedd yn gallu siarad Cymraeg, 2011

Sail: y boblogaeth gyfan (3 oed a throsodd)

Yn ôl i statiaith.com

Cliciwch ar ardal i ddangos manylion.

% yn gallu siarad Cymraeg yn ôl Cymuned, 2011

Ardal 1
4 < 10
Ardal 2
10 < 20
Ardal 3
20 < 50
Ardal 4
50 < 70
Ardal 5
70+

Hywel Jones, Statiaith CC-BY-SA