Asesiadau’r Cyfnod Sylfaen

O 2012 i 2019 cynyddodd y ganran o blant a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen (yn 7 oed, mewn ysgolion a gynhelir)  0.8 pwynt canran yn unig, o 22.0% i 22.8%. Daeth hanner y cynnydd hwnnw rhwng 2018 a 2019. Dros 2012-19 bu gostyngiad mewn 7 awdurdod lleol. Yn Rhondda Cynon Taf oedd y gostyngiad mwyaf, i lawr o 20.5% yn 2012 i 18.2% yn 2019.

Er i’r ganran genedlaethol gynyddu o 22.4% yn 2018 i 22.8% yn 2019, bu gostyngiad mewn 10 awdurdod. Yn Sir Gaerfyrddin oedd y cynnydd mwyaf, +3.3 pwynt canran, lan o 53.5% i 56.8%.

Canran a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen 2012-19

Mae’r siart nesaf yn cyflwyno union yr un data ond er mwyn amlygu’r newidiadau blynyddodd o fewn awdurdod defnyddir graddfa wahanol i bob awdurdod ar yr echelin-y (ar y chwith).

Canran a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen 2012-19

Ffynhonnell: statscymru.llyw.cymru a Chais Rhyddid Gwybodaeth

Isod y mae siart rhyngweithiol sydd wedi ei seilio ar union yr un data â’r siart uchod. Gellir clicio ar enw cyfres neu gyfresi ar y chwith i guddio data’r gyfres neu’r cyfresi hynny.

Defnyddir y data o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored.