Asesiadau’r Cyfnod Sylfaen

O 2012 i 2018 cynyddodd y ganran o blant a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen (yn 7 oed, mewn ysgolion a gynhelir) 0.4 pwynt canran yn unig, o 22.0% i 22.4%. Mewn 11 awdurdod lleol bu gostyngiad dros y cyfnod hwnnw. Rhwng 2017 a 2018 bu gostyngiad mewn 13 awdurdod a gostyngodd y ganran drwy Gymru o 22.5% i 22.4%.

Canran a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen 2012-18

Canran a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen 2012-18

Mae’r siart nesaf yn cyflwyno union yr un data ond er mwyn amlygu’r newidiadau blynyddodd o fewn awdurdod defnyddir graddfa wahanol i bob awdurdod ar yr echelin-y (ar y chwith).

Canran a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen 2012-18

Canran a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen 2012-18

Ffynhonnell: statscymru.llyw.cymru a Chais Rhyddid Gwybodaeth

Isod y mae siart rhyngweithiol sydd wedi ei seilio ar union yr un data â’r siart uchod. Gellir clicio ar enw cyfres neu gyfresi ar y chwith i guddio data’r gyfres neu’r cyfresi hynny.

Defnyddir y data o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored.

Rhannwch drwyTweet about this on Twitter

Twitter

Share on Facebook

Facebook